Het begin

HML Specialist wordt geleid door Ronald Miguel, een uitermate bekwame directeur met een jarenlange professionele ervaring op het gebied van hoogspanningswerkzaamheden.

Van werkzaamheden bij KODELA (Nu Aquaelectra, het elektriciteitsbedrijf van Curaçao), ervaring opbouwend via Nederlandse uitzendbureaus, KPN,  tot 10 jaar bij Eneco energie in Den Haag. Hij verwierf al snel het vertrouwen van niet alleen de kleinere bedrijven, maar ook van de grote coöperaties die in hem een waardevolle aanwinst zagen. Door zijn niet aflatende ambitie, enthousiasme en leergierigheid, klom hij al snel op van onderhoudsmonteur naar hulpmonteur, naar eerste monteur en als laatste, hoogspanningsmonteur.

Fluctuerende economische omstandigheden hebben geen enkele negatieve invloed gehad op het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Niet alleen zijn reputatie als harde werker, maar ook zijn expertise en jarenlange ervaring werd overal met open armen ontvangen. Zelf is hij ervan overtuigd dat ook zijn rotsvaste vertrouwen in de hulp van God, mee heeft geholpen om hem te brengen waar hij nu is.

Ronald Miguel heeft succesvol de overstap gemaakt van werknemer naar werkgever.

Ik vermag alle dingen in Hem die mijn kracht geeft . Filippenzen 4 : 13

Geschiedenis


English version Nederlandse versie